Draw Circle in Python Using Turtle

Draw Circle in Python Using Turtle
(Last Updated On: 26/09/2023)

Python Program to Draw a Circle Using Turtle

# Python Program to Draw a Circle Using Turtle

# import module
import turtle
    
# Initializing the turtle
t = turtle.Turtle()
 
r = 50
t.circle(r)

Output:

Draw Circle in Python Using Turtle
Draw Circle in Python Using Turtle